Đông Trùng Hạ Thảo Nhộng Tằm

Đông trùng hạ thảo nguyên con nhộng tằm tươi 100 g
Giá gốc:
8 750 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
7 000 000
Trọng lượng:
100 g
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo nguyên con nhộng tằm tươi
Giá gốc:
100 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
80 000
Trọng lượng:
1 con
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo nguyên con nhộng tằm khô 25g
Giá gốc:
6 875 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
5 500 000
Trọng lượng:
25g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo nhộng tằm khô 10g
Giá gốc:
3 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
2 400 000
Trọng lượng:
10g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo nguyên con nhộng tằm khô 5 g
Giá gốc:
1 500 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
1 200 000
Trọng lượng:
5 g
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Viện Bảo Thực Vật
Giá gốc:
1 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
800 000
Trọng lượng:
1 lít
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam

Đông Trùng Hạ Thảo Sinh Khối Gạo Lứt

Đông trùng hạ thảo sinh khối gạo lứt khô đóng lọ 5 g
Giá gốc:
500 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
400 000
Trọng lượng:
5g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo sinh khối gạo lứt tươi
Giá gốc:
625 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
500 000
Trọng lượng:
100g
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo thân trên sinh khối gạo lứt tươi 100g
Giá gốc:
1 800 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
1 400 000
Trọng lượng:
100g
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo sinh khối gạo lứt khô đóng lọ 30 g
Giá gốc:
2 750 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
2 200 000
Trọng lượng:
30g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đông trùng hạ thảo có Cordycepin hoạt chất chống ung thư, đông trùng hạ thảo tươi,  đông trùng hạ thảo khô,  đông trùng hạ thảo viện bảo vệ thực vật,  đông trùng hạ thảo việt nam, trà đông trùng hạ thảo, bột đế đông trùng hạ thảo, rượu  đông trùng hạ thảo,  nấm linh chi đỏ nguyên tai Việt Nam, nấm linh chi đỏ nguyên tai, nấm linh chi đỏ thái lát, bào tử nấm linh chi, linh chi việt nam, nấm linh chi, linh chi đỏ, linh chi, baby saffron, nhụy hoa nghệ tây Kashmir được sử dụng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ
Giá gốc:
1 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
800 000
Trọng lượng:
10g/lọ
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam
Đế Đông Trùng Hạ Thảo sinh khối gạo lứt sấy khô - Trà Đông Trùng Hạ Thảo
Giá gốc:
750 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
600 000
Trọng lượng:
1 kg
Xuất xứ:
Viện Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam

Nấm Linh Chi Đỏ Việt Nam

Nấm Linh Chi Đỏ nguyên tai viện Di Truyền Nông Nghiệp nuôi trồng
Giá gốc:
1 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
800 000
Trọng lượng:
1 kg
Xuất xứ:
Viện Di Truyền Nông Nghiệp
Nấm Linh Chi Đỏ thái lát viện Di Truyền Nông Nghiệp nuôi trồng
Giá gốc:
1 000 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
800 000
Trọng lượng:
1 kg
Xuất xứ:
Viện Di Truyền Nông Nghiệp
Bào Tử Linh Chi Đỏ viện Di Truyền Nông Nghiệp nuôi trồng
Giá gốc:
3 750 000
Khuyến mại:
20%
Giá bán:
3 000 000
Trọng lượng:
1 kg
Xuất xứ:
Viện Di Truyền Nông Nghiệp

Xem tất cả Videos

1
2
3
4
5
6
7
8
9